utorok 15. marca 2016

AKO MÔŽE VYZERAŤ NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

Cez skauting ku projektu od Googlu
Neformálne vzdelávanie. Zážitková pedagogika. Učenie sa skúsenosťou. Reflektovanie zažitého. Výchova k zodpovednosti. Znie vám to povedome? Určite áno. Podobne sa predsa k vzdelávaniu stavia aj skauting.
A nielen on. Viete čo je grooming? Ako sa brániť kyberšikane a phishingu? Rozoznať hoax, vytvoriť si bezpečné heslo či chrániť svoje súkromie na sociálnych sieťach? Témou internetovej bezpečnosti sa zaoberá vzdelávací program Web Rangers, aby prispieval k šíreniu informácii o bezpečnom používaní internetu medzi mladými ľuďmi. Myšlienka je jednoduchá – motivovať mladých vo veku od 13 do 16 rokov so záujmom o internet k tomu, aby sa v tejto oblasti vzdelávali, vytvorili svoje vlastné projekty a spojili sa v komunite online nadšencov, ktorí rozširovaním potrebných informácií medzi svojimi rovesníkmi pomáhajú v boji za bezpečný internet. To všetko pod záštitou spoločnosti Google a v spolupráci s odborníkmi zo www.zodpovedne.sk a www.e-bezpeci.cz Web Rangers beží v Česku tretí rok, na Slovensku bol v októbri spustený prvý krát. 

 
Web Rangers – boj za bezpečnejší internet
Program kombinuje modely online a offline vzdelávania. Účastníci nielen dostali rôzne materiály (e-booky o kyberšikane, užitočných online aplikáciách, bezpečnom pohybe na internete...), ale boli motivovaní aj k tomu, aby sa naučili sami vyhľadávať potrebné informácie, čo je v dnešnej dobe nevyhnutnou a na školách často nedostatočne rozvíjanou schopnosťou.
Budúci Web Rangeri museli splniť 3 podmienky:
 1. absolvovať kurz 7 lekcií internetovej bezpečnosti, a úspešne vyplniť záverečný test (online). Kurz je voľne dostupný, môžete sa do neho pustiť aj bez účasti v programe.
 2. zúčastniť sa kreatívneho workshopu alebo splniť náhradnú kreatívnu rozcvičku (offline).
 3. vytvoriť vlastný projekt na tému internetovej bezpečnosti (online/offline)
Jedna z hlavných tém workshopu bola okrem internetovej bezpečnosti aj príprava kvalitného projektu - na čo sa musí myslieť a nesmie zabudnúť. Frontálne vyučovanie prebieha zvyčajne v škole, preto bol workshop pripravený zážitkovou formou, využívali sa modelové situácie a kreatívne činnosti. Každá aktivita mala svoj význam, rovnako ako ho má každá fáza tvorby projektu. Znalosti, ktoré sú využiteľné aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, čomu sa neskôr chcete venovať.
Ďalšie, podrobnejšie informácie už Web Rangeri hľadali samostatne podľa predmetu záujmu a zameraniu projektu. Každý sa tak mohol stať expertom na svoju tému a spoločne vytvoriť sieť informovaných mladých ľudí, ktorí svoje poznatky posúvajú spolužiakom, priateľom a známym. Veď kto vie lepšie priblížiť v akom prostredí sa pohybujú, aké témy ich zaujímajú a ktoré problémy sa ich týkajú, ak nie oni sami? Mladí mladým, jedna z najlepších metód vzdelávania a osobnostného rozvoja. Či sa rozhodli naprogramovať webovú stránku, natočiť video, pripraviť prezentáciu, vymyslieť hru, nakresliť komiks...to bolo už len na nich. Aby na to neboli úplne sami, pri tvorbe projektov sa mohli obrátiť na Web Šerifov.
Jeden z vydarených minuloročných projektov o tvorbe bezpečných hesiel od Mirka Tomáška vyzerá takto:


Trochu čísel a faktov
Úspešný projekt musel spĺňať nasledujúce podmienky
 • pomáha ľuďom, aby svojim správaním na internete neohrozovali seba ani ostatných
 • je zacielený na konkrétnu skupinu ľudí, ktorej chce pomôcť
 • má určitý zásah – za 4 týždne sa k nemu dostane aspoň 200 ľudí


Podmienky neboli jednoduché. Aké sú výsledky?
 • 220 preškolených mladých ľudí (z tohtoročného behu v ČR a SR)
 • vytvorených 125 projektov (na projektoch mohli pracovať samostatne alebo v skupinách)
 • celkový zásah projektov bol 50 000 ľudí (len za prvý mesiac!)
 • priemerné hodnotenie účastníkov bolo 1 (na škále 1 (najlepšie) – 5(najhoršie)
 • úspešní Web Rangeri dostali certifikát garantovaný Googlom
 • zúčastnili sa slávnostného vyhlasovania výsledkov v Prahe a boli na prehliadke českého Googlu
 • lektori z e-bezpečí.cz sa s nimi podelili o profesné zážitky a rady, ako pozdvihnúť ich projekty na ešte profesionálnejšiu úroveň

Projekty, ktoré Web Rangeri urobili, majú reálny význam. Od e-bezpečia máme informácie, že Web Rangeri im ročne pomôžu s 15 prípadmi. Je to málo? Je to veľa? Ťažko povedať. Ale tých 15 ľudí ich pomoc naozaj ocenilo.
Tí, ktorí chcú pokračovať vo svojej práci aj po skončení projektu majú rôzne možnosti. Spolu s účastníkmi z minulých rokov sa vytvorila silná skupina, ktorá ide ďalej. Robia prednášky pre mladšie ročníky na školách. Môžu spolupracovať s ďalšími Web Rangermi a odborníkmi zo zahraničia. (Projekt je pôvodom z Izraela, ale je rozšírený takmer po celom svete). Pracujú na sebe a IT sa pre nich stáva veľmi potenciálnou pracovnou sférou.
Pokiaľ máte niekedy pocit, že sa vám nechce ísť na ponúkaný kurz, pretože máte iné povinnosti a aj tak sa tam nenaučíte nič nové, neverte tomu. Môžete robiť veci s naozaj reálnym dopadom a pridaná hodnota týchto projektov? Niekedy nesmierna. Nikdy dopredu neviete koho tam stretnete, čo sa naučíte, komu pomôžete a aké možnosti sa pre Vás otvoria.

Prečo je potrebné venovať sa internetovej bezpečnosti?
Internet a informačné technológie sa stali neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Pravdepodobne si poviete, že informácii máte dostatok, pravidelne hľadáte nové a v kyberpriestore sa správate zodpovedne. Pokiaľ je to naozaj tak, mám veľkú radosť. Niekedy sa však veci dokážu rýchlo vymknúť z pod kontroly. Na prelome rokov 2014/2015 bola v Česku zaznamenaná kauza „roztahovačky“. Aby sme sa tomu my a ďalšie generácie vyrastajúce v dobe internetu vyhli, stavme radšej na obozretný prístup a informovanosť. Poďme sa vzdelávať v oblasti, ktorej sa venujeme každý deň.


Keď niekoho učíme, sami sa učíme
Výsledkom možnosti pracovať na tomto programe bolo to, že som sa veľa naučila hlavne ja. Samozrejme, znásobila som si vedomosti o internetovej bezpečnosti, keďže som pripravovala a spolu s Delissou a ďalšími lektormi viedla workshopy. Zistila som, ako vyzerá príprava a realizácia veľkého projektu. Naučila som sa znovu niečo viac o prezentovaní a marketingu. No najväčším zážitkom pre mňa ostáva atmosféra na workshopoch (napríklad v Brne a Košiciach), ktoré boli plné aktivity, nápadov, humoru, no najmä múdrosti a podpory zo strany účastníkov, akú som už dlho nikde nevidela. Často som mala pocit, že vedia viac než ja (a to som sa naozaj poctivo pripravovala ). Preto sa určite ďalej vzdelávajte, formálne či neformálne, v skautingu či mimo neho, a keď budete pracovať s inými ľuďmi – staršími či mladšími – naučte sa od nich čo len môžete.
Viac o programe si môžete pozrieť na www.webrangers.sk

Júlia Tkáčová - Hasky


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára