utorok 30. septembra 2014

Skin & Bones (Ryan Keen)


Na túto pesničku som narazila, keď som pozerala jednu reality show o balete. Keď som si ju podľa textu vyhľadala na youtube tak výsledok ma celkom prekvapil a chcela som zdieľať. Myslím, že celkom debaty schopný klip, možno niečo na družinovky pre staršie decká/roverov, prepojenie s aktuálnymi témami alebo len zachytenie toho že život plynie všade na svete rovnakým tempom aj keď s rozdielmi?

Text s voľným prekladom:
Fear not, what you don't know,                                        Neboj sa toho čo nepoznáš
Coz in your heart you'll find a home,                               Lebo v tvojom srdci nájdeš domov
And we're not, no we're not just skin and bones.             A my nie sme, nie, nie sme iba kosti a koža
Strenght found when you're on your own,                       Sila nájdená keď si sám
Will manifest, and let you grow,                                      Sa prejaví a pomôže ti rásť         
And we're not, no we're not just skin and bones.             A my nie sme, nie, nie sme iba kosti a koža
It's in the air that we'll breathe tonight,                     Je to vo vzduchu ktorý budeme dýchať dnes večer
A darker place has more room for light my friend,  Tmavšie miesta poskytujú viac miesta pre svetlo
You can start again.                                                          priateľu, môžeš začať odznova
Show kindness in the harder times,                                 ukáž láskavosť v ťažších časoch

You're not alone just read between the lines,                   Nie si sám, len čítaj medzi riadkami,
You'll be on my mind                                                       Budem na teba myslieť

We're not just skin and bones,                                         Nie sme iba koža a kosti
Surrounded by the cold,                                                   Obklopené chladom
We aren't the only ones wanting more.                           Nie sme jediní čo chcú viac 
So ignore the blood and gold,                                          Tak ignoruj krv a zlato
There's a fire in your soul,                                                 Máš oheň v duši
We aren't the only ones.                                                   Nie sme jediní

Strong hearts fight troubled soul,                                  Silné srdcia premôžu nepokojnú dušu
And all the greed will turn you cold,                             A všetka tá chamtivosť ťa zmení na chladného
But there's more, so much more than blood and gold. Ale existuje viac, oveľa viac než len krv a zlato
It's not fair in love and war,                                            Spravodlivosť neexistuje v láske a vojne
I still don't know what we're fighting for,                     Ja stále netuším za čo vlastne bojujeme
But there's more, so much more than blood and gold.  Ale existuje viac, oveľa viac než krv a zlato

We're not youst skin and bones,
Surrounded by the cold,
We aren't the only ones wanting more.
So ignore the blood and gold,
There's a fire in your soul,
We aren't the only ones.

We're not youst skin and bones,
Surrounded by the cold,
We aren't the only ones wanting more.
So ignore the blood and gold,
There's a fire in your soul,
We aren't the only ones.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára