sobota 29. októbra 2016

Starostlivosť o oddielovú radu

Vodca by sa mal starať o oddielovú radu a oddielová rada o deti.

Byť vodcom znamené byť zodpovedný za svojich ľudí. Stojíš na ich čele, si ten, ktorého nasledujú. Tvojou úlohou by preto mala byť starostlivosť o nich. Pracujú s deťmi a preto Ty musíš pracovať s nimi. Dobre namazaná oddielová rada totiž hýbe oddielom dopredu.

Ako sa starať o ľudí? Navrhujem to robiť v troch bodoch:
 • formácia
 • vzdelanie
 • budovanie tímu

Všetky tri body držať v rovnováhe, neuprednostňovať jednu pred druhou.

FORMÁCIA 

Práca na sebe. Ak chceš dávať, musíš príjimať. Rozvíjanie intelektu a emočnej inteligencie. Konštruktívne myslenie. Prostredie ľudí, kde sa cítim fajn a bezpečne. Vyjadrovanie seba, svojich myšlienok a postojov a rešpektovanie iných.
Formácia nemusí primárne prebiehať v oddielovej rade - t.z. že popri všetkých veciach čo máš na starosť, nemusíš viesť aj stretko svojich radcov. Zdravie i čas máme len jedno. Tvojou úlohou by malo byť zabezpečiť  formačné stretnutia. Nemusia byť ani každý týždeň, ale mali by mať určitú pravidelnosť.
Variant je niekoľko a isto prídete aj na ďalšie:
 • svoju oddielovú radu zveríš ochotnému roverovi, s ktorým vychádzajú a rešpektujú ho. A samozrejme by mal vedieť napĺňať uvedené body na začiatku tohto odstavca. Hranie futbalu, pc hier a chodenie na pizzu či pivo nie je formácia, ale budovanie tímu
 • svoju oddielovú radu zmiešaš s inou. Čiže vytvoríte stretko z chalanov a báb v cca rovnokom veku a nájdete im tútorov, čo ich povedú. K zodpovednosti. Láske. Sebapoznaniu.
 • nájdeš im priestor mimo zboru - čo môže viesť k rozdeleniu odd.rady, ale nemusí to byť nutne zlé. Zabezpečí to tvojim ľuďom väčší rozhľad. Či u saleziánov, iného zboru, vysokoškolského roveringu...doležité je, že tam na sebe pracujú.
 • ..........vaše nápady a skúsenosti

VZDELANIE 

Sú dve strany tejto mince. Môžeš sám vzdelávať, zo svojich skúseností a vedomostí, alebo pozývať ľudí na rôzne témy. Môžeš to zahrnúť ako časť oddielovej rady, alebo robiť osobitné vzdelávacie večery, kde pozveš aj iných radcov. Dávať tipy na knihy, články týkajúce sa práce s deťmi, databázy hier a aktivít. Preberať s nimi ako si pripravujú družinovky, čo im robí problém. Zdieľať a vymienať navzájom veci čo viete. Buď otvorený  diskusii, aj ty sa cez nich neustále učíš.
Druhá strana je pre "lenivejších". Stačí Ti sledovať Skautské zvesti, alebo iné organizácie, čo pracujú s mladými. Posúvať svojej rade tipy a informácie o kurzoch, seminároch, besedách. Povzbudzovať ich k účasti. A nezabudnúť po ich návrate nech oboznámia a zreferujú ostatným, čo nového sa naučili či vyskúšali.

To sa nevyhne bez poznania svojich ľudí. Aj tvoj prehľad o ich schopnostiach, o škole kde chodia, ako ich učenie baví, čo ich zaujíma v skautingu, či pedagogika, či tvorba programu, duchovne aktivity, outdoor...ti pomôže správne ich motivovať a rozširovať ich vzdelanie. Niečo ako  " poznaj svoj tim a ja ti poviem ako ich motivovať".

BUDOVANIE TÍMU

Never instantnému spôsobu jednej chaty či paintbalovačke, že z vás spraví partu.Vytvorenie partie potrebuje čas a lásku. Najmä tvoj čas a lásku a vieru v ľudí, s ktorými pracuješ.  Vzájomný rešpekt, priateľstvo sa nerodia za jednu noc. Ale budovanie týchto vzťahov ti pomôže vytvoriť správny tím. Aby ste mohli spolu meniť svet na lepšie miesto.
Starostlivosť a podporu im môžeš preukázať cez:
 • oddielove rady raz za čas mimo klubovne - čajovňa, klubovňa iného zboru, u Teba doma...
 • kultúrny večer len pre vás, kedy neriešite odd. záležitosti - divadlo, kino, koncert, zápas, výstava, beseda...
 • výjazdy na hľadanie či preskúmania miest na výlety a víkendovky. Kľudne aj na bicykloch.
 • spoločná zábava - niečo, čo baví všetkých - kalčetové turnaje, geocachingové lovy....
 • aspoň raz za rok spoločná chata/víkendovka s programom len pre Vás
 • čierna hodinka na prijatie i rozdávanie konštruktívnej kritiky
 • oddielove rady - pripraviť si drobničku, aby to nebolo len o podávaní informácií;  dopriať čas na vykecanie - na začiatku si povedzte navzájom svoje osobné  plusy a mínusy za uplynulé obdobie;    na záver si napíšte navzájom povzbudenie do ďalších dní v štýle sms o max počte 160 znakov.......
 • záujem o ich osobné životy mimo skautingu. Čo ich baví a trápi. 
 • .........

Spoločný aktívny oddych prehlbuje, spoločné zážitky spájajú a dobrodrúžstva zoceľujú tím.  
Neľutuj čas, ktorý venuješ svojej ruži. Lebo je jediná. Jedinečná.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára