nedeľa 14. apríla 2013

Sprav tú zmenu...I'm gonna make a change                                             Rozhodol som sa spraviť zmenu
For once in my life                                                       Aspoň raz v mojom živote
It's gonna feel real good                                               Bude to naozaj dobrý pocit
Gonna make a difference                                              Urobím to ináč
Gonna make it right                                                      Urobím to správne

As I turned up the collar on                                          Keď som si dvihol golier
My favorite winter coat                                                Na mojom obľúbenom zimnom kabáte
This wind is blowin' my mind                                      Vietor mi ofúkol myseľ
I see the kids in the street                                             Vidím deti na ulici
With not enough to eat                                                  Ktoré nemajú čo jesť
Who am I to be blind                                                     Kto som aby som bol slepý
Pretending not to see their need                                    Predstieral, že nevidím čo potrebujú...

A summer's disregard                                                    Letná bezohľadnosť
A broken bottle top                                                        Rozbité hrdlo fľaše
And a one man's soul                                                     A duša jedného muža
They follow each other                                                  Následujú jeden druhého
On the wind ya' know                                                    Za vetrom, vieš
'Cause they got nowhere to go                                       Lebo nemajú kam ísť
That's why I want you to know                                      Preto chcem aby si vedel

I'm starting with the man in the mirror                          Začínam s mužom v zrkadle
I'm asking him to change his ways                                Žiadam ho, aby zmenil svoje cesty
And no message could have been any clearer               A žiadna správa nemôže byť jasnejšia
If you wanna make the world a better place                 Ak chceš spraviť svet lepším miestom
Take a look at yourself and then make a change           Pozri sa na seba a potom sprav zmenu
Na na na, na na na, na na na na oh ho

I've been a victim of                                                      Bol som obeťou
A selfish kinda love                                                      Sebeckého druhu lásky
It's time that I realize                                                   Je čas keď si uvedomujem
There are some with no home                                     Že sú ľudia bez domova
Not a nickel to loan                                                      Bez centu na požičanie
Could it be really me                                                    Môžem to vôbec byť ja
Pretending that they're not alone                                 Predstierať, že nie sú sami

A willow deeply scarred                                             Vŕba hlboko zjazvená
Somebody's broken heart                                           Niečie zlomené srdce
And a washed out dream                                            A zničený sen
(Washed out dream)
They follow the pattern of the wind ya see              Následujú vzor vetru
'Cause they got no place to be                                  Pretože nemajú miesto kde byť
That's why I'm starting with me                               Preto začínam od seba

I'm starting with the man in the mirror                    Začínam mužom v zrkadle
I'm asking him to change his ways                          Žiadam ho o zmenu jeho ciest
And no message could have been any clearer         A žiadna správe nie je jasnejšia
If you wanna make the world a better place           Ak chceš spraviť svet lepším miestom
Take a look at yourself and then make a change     Pozri sa na seba a sprav tú zmenu

I'm starting with the man in the mirror
I'm asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make that change

I'm starting with the man in the mirror
(Man in the mirror, oh yeah)
I'm asking him to change his ways, yeah
(Better change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself and then make the change
You gotta get it right, while you got the time               Mal by si to urobiť správne pokiaľ máš čas
'Cause when you close your heart                                 Pretože ak si uzavrieš svoje srdce
(You can't close your, your mind)
Then you close your mind                                             Potom uzavrieš aj svoju myseľ

(That man, that man, that man)
(That man, that man, that man)
(With the man in the mirror, oh yeah)
(That man you know, that man you know)
(That man you know, that man you know)
I'm asking him to change his ways
(Better change)
No message could have been any clearer
If you wanna make the world a better place
Take a look at yourself then make that change

(Na na na, na na na, na na na na)
Ooh
Oh yeah
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
(Na na na, na na na, na na na na)

Oh no
Oh no, I'm gonna make a change
It's gonna feel real good
Shamone
(Change)
Just lift yourself
You know, you got to stop it yourself
(Yeah)
Oh
Make that change
(I gotta make that change today, oh)
(Man in the mirror)
You got to, you got to not let yourself, brother oh
Yeah
You know that
(Make that change)
(I gotta make that make me then make)
You got, you got to move
Shamone, shamone
You got to
(Stand up, stand up, stand up)
Make that change
Stand up and lift yourself, now
(Man in the mirror)
Make that change
(Gonna make that change, shamone)
(Man in the mirror)
You know it, you know it, you know it, you know
(Change)
Make that change

Zdroj: youtube.com lyrics.wikia.com

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára